Info fra Generalforsamling 2023

01.06.2023

Protokollen fra Generalforsamling finnes under Dokumenter: Protokoll fra Generalforsamling 2023

Oppdaterte vedtekter finnes under Om oss: Om oss


Vedlegg til protokoll fra GF 2023:

Styret må orientere om avvik iht vedtekten om valg

Generalforsamling som ble avholdt 12.04.2023 ble avsluttet uten at hele valget ble gjennomført samt at noe avviker fra vedtektene.

Etter mye frem og tilbake på møte, ble det klappet inn 2 styremedlemmer, 1 varamedlem og 1 revisor, og møte ble hevet.

Styret vil påpeke flere konflikter med våre vedtekter som omhandler § 9 – Valg:


1. 2 styremedlemmer velges samme år

Vedtekten sier: «– Det velges 1 styremedlem hvert annet år med en funksjonstid på 2 år».

Slik har det vært i over 10 år uten at noen har reagert eller gjort noe med det.


2. Varamedlem og revisor er valgt fra samme husstand

Vedtekten sier: «Kun et medlem fra hver husstand kan inneha noen av disse verv samtidig.»

Varamedlem har vanligvis ikke vært aktivt med i styret.


3. Møte ble avsluttet uten at det var valgt noe valgkomite.

Vedtekten sier: «Det velges også: 3 medlemmer til valgkomiteen (1 år)»

Styret har diskutert saken samt undersøkt med Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). Vi har kommet frem til at vi fint kan godta denne situasjonen frem til neste ordinære generalforsamling. Det er uheldig at det skjedde, men på ingen måte kritisk. Styret ser ingen utfordringer med å løse oppgavene som vi er satt til å gjøre.

Styret ser derfor ikke behovet for å kalle inn til et nytt valg på en ekstraordinær generalforsamling, men hvis noen andre mener at det bør gjøres, kan del meldes til styret iht til vedtekten om ekstraordinær generalforsamling:

§ 5 – Ekstraordinær Generalforsamling

Skriftlig og med 2 ukers varsel kan ekstraordinær generalforsamling sammenkalles av styret når dette finner det nødvendig. Hvis minst 30 medlemmer eller medlemmer i en husgruppe som utgjør en naturlig enhet forlanger det, skal styret på tilsvarende måte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.


Lag din egen hjemmeside gratis!