Dokumenter

Vedtekter (ligger også under Om Oss)


2024 Ekstraordinær GF 11/6 - Protokoll


2024 Ekstraordinær GF 18/4 - Protokoll


2024 Generalforsamling - Protokoll


2024 Generalforsamling - Saksdokumenter

Årsberetning

Årsregnskap for 2023

Tufteparken

Budsjettforslag for 2024 

Revisjonsberetning 

Innkommende forslag

ingen


Holum Skog Grendehus - Årsberetning og Årsregnskap

Solstua Barnehage AS - Årsberetning, Årsregnskap og Revisjonsberetning 2023 Ekstraordinær GF - Protokoll


2023 Generalforsamling - Protokoll


2023 Generalforsamling - Saksdokumenter


Årsberetning

Årsregnskap og budsjettforslag for 2023

Revisjonsberetning

Innkommende forslag - fra styret

Holum Skog Grendehus - Årsberetning og Årsregnskap

Solstua Barnehage AS - Årsberetning, Årsregnskap og Revisjonsberetning

2022 Protokoll Generalforsamling

Lag din egen hjemmeside gratis!