Generalforsamling 2024

19.03.2024

Sakspapirer er lagt ut under Dokumenter


Møte holdes på Grendehuset tirsdag 2. april KL 19:00

 

Holum Skog Velforening trenger deg!

Det skal velges:

  • Styreleder – velges for en periode på 2 år
  • 2 styremedlemmer  – 1 velges for en periode på 1 år og 1 for 2 år
  • 1 varamedlem til styret (1 år)
  • 3 medlemmer til valgkomiteen (1 år)
  • 1 revisor (2 år)

Kun et medlem fra hver husstand kan inneha noen av disse verv samtidig og man må være huseier.


For mer info og melde din interesse, se her:

https://www.facebook.com/groups/630891717105566/permalink/2397526770442043/


Lag din egen hjemmeside gratis!