Solstua Barnehage AS eies og drives av Skillebekk og Holum Skog velforening.

Solstua barnehage er en privat 1-avdelings barnehage for barn fra 1-6 år med 20 plasser. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser midt i mellom Skillebekk og Holumskog i Nittedal kommune. Her er det akebakke og skøytebane, og vi har en flott grillhytte i skogen.
Vår visjon er å skape trygghet, trivsel og tilhørighet. Vi har fag i hodet og hjertet for barna når vi planlegger vår daglige drift.

Opptakskriterier

De to Velforeningene har rett til samme antall barnehageplasser. Om en forening ikke fyller sine plasser overlates disse til den andre foreningen. Om det er flere søkere enn det er tigjengelige plasser for respektive vel gjelder følgende kriteria for prioritering:

1. Medlemskap i ett av velforeningene

2. Barn med prioritert etter barnehagelovens §13

3. Alders og kjønnsfordeling

4. Prioritet valgt for Solstua ved søknad

5. Deltagelse i arbeid som er til gode for velforeningens medlemmer.

6. Søsken

7. Medlemsansiennitet i velet.

8. Søkeransiennitet

9. Botid i velets område

10. Ikke medlemmer.

Om foreningenes medlemmer ikke fyller plassene kan overskytende plasser tildeles barn av andre enn foreningenes medlemmer, som sokner til Holumskogen skole. I dette tilfelle skal eldre barn prioriteres. Endelig opptak godkjennes av velforeningenes respektive styrer.

Les mer om Solstua Barnehage på deres hjemmeside: www.solstuabarnehage.no


Lag din egen hjemmeside gratis!