Generalforsamling 2023

01.03.2023

Onsdag 12. april 2023 kl 19:00 på Holum Skog Grendehus

Se Dokumenter her


Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og styret.

Forslag som ønskes satt under votering, må være kommet inn til styret innen 4 uker (15/3) før generalforsamlingen. 

Sakspapirer blir lagt ut på Holum Skog Velforening sin hjemmeside 29/3

 

Agenda for møtet: 

1. Godkjenning av innkalling til Generalforsamling

2. Valg av dirigent og referent

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

4. Årsberetning for Holum Skog Velforening

5. Regnskap og revisors beretning

6. Innkomne forslag fra

  • Styret
  • Medlemmer

7. Budsjettforslag og medlemskontingent 2023

8. Informasjon om regnskap og budsjett for Holum Skog Grendehus

9. Informasjon om regnskap og budsjett for Solstua Barnehage AS

10. Valg

Møtet avsluttes

11. Eventuelt

Saker som fremmes under eventuelt diskuteres, men kan ikke settes under votering på samme generalforsamling.


Lag din egen hjemmeside gratis!