Velkommen til vårdugnad mandag 15. Mai kl. 17.00

10.05.2023

Det er nå tid for den årlige vårdugnaden. Oppmøte er på Grendehuset for fordeling av oppgaver.

I år vil styret grille pølser og servere saft, så ta med familien og spis middagen med oss.

Møt opp og ta med trillebår, rake og kost. 

Styret bestiller containere som blir plassert ved Grendehuset, og sekker til å samle søppel i.

Det er fellesområder og langs hovedveien som skal ryddes slik at det blir pent til 17. Mai.

Containerne er forbeholt vårdugnaden! Dersom det er ledig plass etter dugnaden, kan de benyttes til privat avfall, men ikke spesialavfall (se egen liste på container).

I den ene containeren skal det kun kastes hageavfall. Overtredelser medfører ekstra gebyrer for velforening!

Lag din egen hjemmeside gratis!