Skytebane på Lahaug!

18.03.2024

Har du hørt om planene for ny skytebane på Lahaug?

Vi oppfordrer alle til å  komme med innspill eller merknader til reguleringsplanarbeidet. Det kan gjøres med en epost til postmottak@lillestrom.kommune.no eller pr post til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00642.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Svarfrist: 25 April


Vil du vite mer, les her:

https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/offentlig-ettersyn-av-arealplaner/2024/forslag-til-plan-for-etablering-av-skytebane-pa-lahaug/

Lag din egen hjemmeside gratis!